If 6370 = 2^m 5^n 7^k 13^p find value of m+n+k+p

If 6370 = 2^m 5^n 7^k 13^p find value of m+n+k+p
blogger
All Rights Reserved © Aditya Classes Bikaner